Robocar Poli kleurplaten

In de stad Brooms wonen veel inwoners en voertuigen en er zijn vaak veel ongelukken. Om ieders veiligheid te beschermen, zal het dappere reddingsteam Robocar Poli samenwerken om moeilijkheden en gevaren te overwinnen. Het reddingsteam helpt iedereen.