Leukekleurplaten.nl
×

Disclaimer

Deze site www.leukekleurplaten.nl is een particuliere site met als hoofddoel het tonen van onze verzameling kleurplaten. Er is absoluut geen financieel belang bij deze website en de eventuele advertenties zijn enkel en alleen bedoeld, om de hoge kosten welke deze website met zich mee brengt te verlichten.
Alle kleurplaten zijn verzameld vanaf het internet, op websites waar deze vrij te downloaden, waren en naar we aannemen dus ook vrij van eventuele copyrights.
Mocht U van mening zijn dat wij Uw Copyright schenden dan verzoeken wij U om ons hierover via de contactpagina te informeren. U dient aan ons aannemelijk te maken dat U de rechtmatige eigenaar/maker bent van het materiaal welke wij op onze site hebben geplaatst. U dient onderstaande te kunnen overleggen. Als U aannemelijk kunt maken dat dit materiaal U toebehoort dan voegen wij direct de bronvermelding toe of verwijderen wij deze kleurplaten direct van onze site.

De informatie, diensten of producten die u aantreft op deze website kunnen fouten bevatten en kunnen onderhevig zijn aan tijdelijke interruptie. Hoewel leukekleurplaten.nl haar best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan zij niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. leukekleurplaten.nl ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook, binnen de grenzen van de Nederlandse wet.